Politica de confidentialitate

Aceasta Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal este elaborată în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date în vederea furnizării de informații detaliate persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de Administrator în contextul operării site-ului www.KeyStay.com.

Administratorul site-ului www.KeyStay.com colectează date personale de la Utilizatorii săi în următoarele modalități: direct de la Utilizatori, din rapoartele traficului înregistrat de serverul care găzduiește site-ul KeyStay.com precum și prin intermediul cookie-urilor

Administratorul folosește datele personale colectate în următoarele scopuri, în funcție de tipul de informație colectata:

  • informație furnizată direct de Utilizator cu ocazia configurării Contului de Gazda sau Oaspete: aceasta informație este folosită în scopul verificării identității în vederea folosirii Serviciilor, administrarea rezervărilor, colectarea taxelor de cazare, în numele Gazdelor; colectarea sumelor aferente serviciilor suplimentare de care beneficiați în timpul cazării, evaluarea serviciilor oferite, pentru reclama, marketing și comunicare.

    În acest scop, sunt prelucrate de către Administrator unele sau toate dintre următoarele categorii de date cu caracter personal: nume și prenume, data nașterii, telefon, adresa domiciliu sau reședință, email, parolă.
  • informații colectate direct de la Utilizatori din raportul de trafic al serverului Administratorului: acest tip de informații ajuta Administratorul să îmbunătățească serviciile oferite Utilizatorilor săi, fiind de natura a permite Administratorului să identifice Secțiunile din Site de interes pentru Utilizatori sau în scopul administrării sigure a sistemului informatic, în scopul evitării activității infracționale, și nu în ultimul rând, în scopul comunicării datelor de transfer anonime ale Utilizatorilor către furnizorii de publicitate;

    În acest scop Administratorul poate sa colecteze date precum adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri tehnici furnizați de către browser-ul de Internet prin intermediul căruia se realizează accesul la site-ul www.KeyStay.com.
  • informații colectate direct de la Utilizatori prin intermediul cookie-urilor: Administratorul folosește cookie-uri pentru a permite folosirea Serviciilor de către Utilizatori și în scopul obținerii de informații statistice care să permită îmbunătățirea Serviciilor oferite. Mai multe informații și explicații privind cookie-uri și modul utilizare al acestora se regăsesc la următorul link: https://www.apti.ro/cookies/.

Prin comunicarea datelor dvs. personale către Administrator în vederea creării Contului și/sau comunicării datelor în Site pentru a comanda produse sau servicii sau a participa la campanii promoționale, declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. cu caracter personal să fie incluse în baza de date a Administratorului și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date cu caracter personal să fie stocate, utilizate și prelucrate de către Administrator pentru scopurile menționate mai sus. Administratorul nu va transfera datele cu caracter personal către terți, cu excepția acordului prealabil si expres al Utilizatorilor.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția personalelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, Administratorul Site-ului are obligația de a administra in condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Utilizatorii le furnizează.

Refuzul comunicării datelor dvs. către Administrator ori comunicarea de date fictive va duce la imposibilitatea creării Contului și pe cale de consecință la imposibilitatea de a fi beneficiar al Serviciilor oferite de site-ul KeyStay.com.

Pentru finalizarea rezervărilor, datele cu caracter personal vor fi transmise în principal către Gazda la care ați făcut rezervarea. Aceste informații pot include numele, detaliile de contact, detaliile de plată, numele celorlalte persoane care călătoresc, precum și orice preferințe menționate în procesul de rezervare.

Administratorul nu va utiliza datele cu caracter personal furnizate in scopul transmiterii de mesaje comerciale nesolicitate. Utilizatorii pot opta pentru a primi emailuri de la Administrator cu privire la oferte curente, felicitări sau alte mesaje speciale.

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Administratorul poate dezvălui datele cu caracter personal mai multor destinatari din următoarele categorii: împuterniciți ai Administratorului, parteneri contractuali ai Administratorului (furnizori de produse, servicii de curierat, servicii de plata/bancare, asiguratori), autorități publice centrale/locale; publicul (în cazul câștigătorilor loteriilor / tombolelor organizate de Administrator).

Administratorul va putea furniza o parte din datele personale unor companii cu care se află în relații de parteneriat necesare desfășurării Serviciilor agreate de Utilizator, dar numai după încheierea cu aceștia a unor contracte care să garanteze păstrarea în condiții de siguranță și confidențialitate a datelor furnizate.

Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa justiției. Totodată Utilizatorul are dreptul sa se opună prelucrării în continuare a datelor personale si sa solicite ștergerea acestora.

Pentru exercitarea acestor drepturi și pentru orice detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator, persoanele vizate se pot adresa în scris Administratorului la adresa: contact@keystay.com in atentia departamentului juridic. De asemenea, este recunoscut dreptul persoanei vizate de a se adresa justiției.

Utilizatorul este de acord ca solicitarea de ștergere a datelor personale din Site va fi urmata de ștergerea Contului și de imposibilitatea de a accesa si/sau utiliza Serviciile oferite de Administrator.